Bedrijven || in English

Tarot Cursussen

Voor iedere gelegenheid en wens is een passende vorm te vinden. Maandbijeenkomsten? Thema-middag? Mannenavond of vriendinnenuitje? Vraag naar de mogelijkheden.

Als u zelf een groepje van minimaal 4 personen samenstelt, is ook een cursus of workshop mogelijk. Cursussen/Workshops kunnen zowel overdag en/of ’s avonds plaatsvinden. Het handzame tarotdeck voor de basiscursus van Rider Waite kost ongeveer €12,75* en is eventueel bij mij te bestellen.

Op dit moment staan er geen cursussen in de agenda.

Kennismaking met de Grote Arcana – met het deck Rider Waite –

Deze kennismakingscursus bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur. We kijken naar de betekenis van de kaart, we bespreken het archetype, de kleuren en de getallen. Ook wordt er aandacht besteed aan de mythologische en historische achtergronden en verbanden. We wisselen zienswijze uit en proberen het in het eigen persoonlijke verhaal te plaatsen. Ik laat je kennismaken met een aantal legpatronen. Tijdens de les maak je aantekeningen die je later thuis verder kunt uitwerken en als je dat wilt kunt bundelen tot je eigen persoonlijke tarotmap. Bij iedere les ontvang je een kort verslag van de besproken kaarten. Voor prijzen zie Tarot Prijzen.

(Vervolg)Kennismakingscursus Kleine Arcana – met het deck Rider Waite –

Als je de kaarten van de Grote Arcana hebt leren kennen, kun je verder met de kaarten van de Kleine Arcana. Van ieder element, vuur, water, lucht en aarde worden de 14 kaarten besproken. De Kleine Arcanakaarten zijn de instrumenten van de Grote Arcana, iedere GA-kaart heeft de 4 elementen in zich. Kleine Arcanakaarten laten zien in welk proces het plaatsvindt. Heeft het met je denken te maken? Spelen emoties een rol (element water) of wordt er bijvoorbeeld een praktische benadering gevraagd?

Deze cursus bestaat uit 8 lessen van 2,5 uur. Informatie over prijzen zie Tarot Prijzen.

Combinatiecursus Grote en Kleine Arcana

Er bestaat ook de mogelijkheid om de kaarten van de Grote en Kleine Arcana te bundelen. In deze intensieve cursus worden de kaarten, Grote en Kleine Arcana, samen besproken. Aantal lessen is afhankelijk van de groepssamenstelling, tempo en grootte van de groep. Voor deze cursus zijn minimaal 14 lessen nodig.

Workshops

Er zijn verschillende workshops mogelijk. Op zoek naar herkenningspunten met je Persoonlijkheidskaart. De rode lijn van je Persoonlijke Trillingskaart en/of de jaartrillingskaarten. Inzicht in je mogelijkheden en talenten. Leren werken met het legpatroon “Het Keltisch Kruis” en/of andere legpatronen.

Kennismaking met andere tarotdecks zoals bijvoorbeeld “Voyager”, “5th Tarot”, enz.

Ook de combinaties van tarotkaarten en het creatief verbeelden (via collages of tekenen) van je eigen kaart(en) behoren tot de mogelijkheden.

Voor iedere gelegenheid en wens is wel een passende vorm te vinden.

September
2014