Bedrijven || in English

Tarot, een doelmatig instrument

Tarot is een kaartspel met afbeeldingen. Een tarotdeck bestaat uit 78 kaarten die verdeeld worden in 22 kaarten van de Grote Arcana en 56 kaarten van de Kleine Arcana. Het woord Arcana betekent “geheimen”. Welke geheimen worden hiermee bedoeld? En zijn het wel geheimen?

De afbeeldingen op de tarotkaarten zijn een symbolische weergave van onze menselijke ervaringen en levenslessen van alle dag; leren, maken van keuzes, oorzaak en gevolg, loslaten, ervaren van structuur en transformatie. Carl Gustav Jung heeft deze overkoepelende begrippen, zoals de Moeder, de Hoop, de Angst, aangeduid als archetypen.

Werkwijze van de Tarot Mediator

De Tarot Mediator of Elementair Therapeut ® maakt gebruik van de Tarotkaarten als inzichtgevend instrument. De kaarten van een tarotdeck worden door de Mediator vertaald en geven duidelijkheid en inzicht in een situatie en maken onderliggende (onbewuste) motieven of beweegredenen zichtbaar.
Het is geen één-richtingsverkeer. Tarotkaarten zijn voor privézaken én voor bedrijfsmatige processen een zeer bruikbaar instrument.