Bedrijven || in English

Wat kun je tijdens een consult verwachten.

Na de kennismaking vraag ik waarover je graag wat meer wilt weten. In deze inleiding proberen we tot de kern van het probleem te komen en kan er een duidelijke vraag geformuleerd worden. De kaarten kunnen niet namens of voor een andere persoon gelegd worden. Het gaat altijd over en voor de persoon die het consult komt doen.

Wanneer thema en vraag duidelijk zijn, bepaalt de Tarot Mediator, welk legpatroon het meest geschikt is om de gevraagde informatie naar voren te laten komen.

Door wederzijdse vragen en antwoorden werken we toe naar een beeld van herkenning, inzicht en mogelijke oplossingen of adviezen. Via de kaarten en de bemiddelende en vertalende rol van de mediator wordt de vraagsteller begeleid naar eigen antwoorden en oplossingen.

De kwaliteit van een consult is niet afhankelijk van de hoeveelheid kaarten. Soms kan één kaart meer zeggen dan 10. Bij het maken van een afspraak vraag ik naar de geboortedatum. De getallen van de geboortedatum worden aan tarotkaarten gekoppeld en geven vaak extra inzichten tijdens het gesprek.

Gemiddeld duurt een consult 1 tot 1 ½ uur.

Symbolic Language Therapy (SLT) is een vorm waarbij op therapeutische basis de tarotkaarten gebruikt worden voor bewustwordings- en veranderingsprocessen. SLT bestaat uit meerdere consulten, waarbij aan bepaalde thema’s wordt gewerkt. Deze consulten kunnen ook aan andere disciplines binnen mijn praktijk gekoppeld worden. De Symbolic Language Therapy is een geschikt instrument voor particulieren en bedrijven. Voor bedrijfsmatige processen wordt met een aangepaste vorm gewerkt.